شیرآلات Gate Valve - Globe Valve - Ball Valve - Check Valve - Butterfl

شیرآلات Gate Valve - Globe Valve - Ball Valve - Check Valve - Butterfl

توضیحات محصول

بازرگانی آیرون پایپ
فروش انواع شیرآلات صنعتی
دریچه بازدید
شیر خودکار
شیر صافی
شیر فلکه کشویی
شیر فلکه
شیر گازی
شیرآلات
شیر اطمینان
شیرالات آتش نشانی
شیرالات چدنی
شیرالات کربن استیل
شیرالات کشویی
شیرالات گیر بکسی
شیرالات صنعتی
شیرآلات Gate Valve -
Globe Valve
- Ball Valve -
 Check Valve -
 Butterfl

سایت

www.ironpipeco.com


تلفن : 66316999 – 66316888 – 66318747 – 66316551 – 66316212
66318746 – 66318249 – 66318250 -66316258 – 66316257-09121069241-09352384543-09329616339