فروشنده اتصالات گازی و جوشی

فروشنده اتصالات گازی و جوشی

توضیحات محصول

بنام خدا.
آهن آلات آیرون پایپ
فروشنده تخصصی انواع آهن آلات و لوله و اتصالات و شیرآلات آب گاز نفتفروشنده  اتصالات گازی و جوشی

تلفن : 66316999 – 66316888 – 66318747 – 66316551 – 66316212